Tujuan pindaan perlembagaan 1965 dibuat - Bab 2

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Konsep Tujuan

PENGAJIAN MALAYSIA: PINDAAN PERLEMBAGAAN

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Sejarah Tingkatan

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Sejarah Tingkatan

Pindaan perlembagaan

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan TUJUAN PERLEMBAGAAN

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Bab 2

Kisah Malaysia Melalui Perlembagaannya

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Pindaan Perlembagaan

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Pindaan perlembagaan

Jendela Sejarah: NOTA PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Konsep Tujuan

PINDAAN PERLEMBAGAAN

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan PENGAJIAN MALAYSIA:

Jendela Sejarah: NOTA PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Perlembagaan tujuan 1965 dibuat pindaan Jendela Sejarah:

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan Malaysia

Dari sudut hak wanita, perlindungan kepada para isteri di kalangan masyarakat Islam kini adalah lebih kurang berbanding para isteri bukan Islam.

  • Ini menunjukkan Malaysia sebuah Negara yang mengamalkan sifat tolak ansur dan menjaga kepentingan semua kaum dan bangsa manakala perlembagaan pula menjadi sumber undang-undang tertinggi Negara, pada masa yang sama menjamin kebebasan undang-undang di negara ini.

  • Kesan tindakan ini tidak terpapar dengan jelas sehingga 28 tahun kemudian, apabila berlakunya penyingkiran Ketua Hakim Negara Salleh Abbas dan dua lagi hakim Mahkamah Agung, satu krisis kehakiman negara yang belum pulih sepenuhnya.
2022 splash.stagecoachfestival.com