Gangguan air selangor 2021 - Gangguan bekalan air 48 jam, 68 jam bermula 30 Mac, 6 April ini

Selangor 2021 air gangguan EARLY NOTICE

Selangor 2021 air gangguan Gangguan bekalan

Selangor 2021 air gangguan Air Selangor:

Selangor 2021 air gangguan Gangguan bekalan

Selangor 2021 air gangguan Gangguan bekalan

Selangor 2021 air gangguan Beri notis

Gangguan bekalan air bermula 13 Oktober, Lihat senarai kawasan Selangor, Kuala Lumpur.

Selangor 2021 air gangguan Gangguan Bekalan

Gangguan Bekalan Air 68 Jam Di Selangor Dan KL April Ini, Simpan Air Secukupnya!

Selangor 2021 air gangguan ANNOUNCEMENT OF

Selangor 2021 air gangguan Air Selangor:

Selangor 2021 air gangguan Gangguan Bekalan

58 Kawasan Gangguan Air Di Wilayah KL & Gombak Mulai 6 April 2021

Cuma yang terbaharu ini, untuk pelaksanaan kerja-kerja penambahbaikan dan penyenggaraan pula.

  • Water supply is expected to fully recover on 9 April 2021, 5.

  • Air Selangor baru-baru ini memaklumkan bahawa mereka akan melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan dan penyenggaraan aset-aset kritikal bermula jam 9.
2022 splash.stagecoachfestival.com