Kasi iban lasa lirik - Bahasa Suluk

Lasa kasi lirik iban Lirik Lagu

KASI IBAN LASA CHORDS by Tausug Song @ splash.stagecoachfestival.com

Lasa kasi lirik iban Kasi Iban

Lasa kasi lirik iban Bahasa Suluk

Lasa kasi lirik iban Lirik Lagu

Lasa kasi lirik iban Lirik Lagu

Lasa kasi lirik iban The Company

Lasa kasi lirik iban Lirik Lagu

Lasa kasi lirik iban Alyson

Lasa kasi lirik iban Pangungubat Sin

Lasa kasi lirik iban Kasi Iban

KASI IBAN LASA CHORDS by Tausug Song @ splash.stagecoachfestival.com

Pasal in Siya kugan sin ulung.

  • Untuk membandingkan sesuatu itu lebih daripada yang lain, hanya guna kata labbaw atau labi.

  • Contoh Penggunaan Kes yang salah Kaunun aku sin manuk.

Pangungubat Sin Tausug: Hipangaru 1: Iblis, Syaitan, Jin.

Dia amat hodoh dibandingkan aku.

  • .

  • Kapahaman tana sadja, ha zaman bihaun, ha kakaun sin manusiya' liyalassunan katan, dain ha sayul-sayul pa manga manuk pa ista' ha laud.
2022 splash.stagecoachfestival.com