Etika unimap.edu.my - Kepentingan nilai

Unimap.edu.my etika 1:: Course

Kepentingan nilai

Unimap.edu.my etika UniMAP Online

ePO v1.0

Unimap.edu.my etika 1:: Course

UniMAP Online Learning

Unimap.edu.my etika ePO v1.0

Unimap.edu.my etika UniMAP Online

Unimap.edu.my etika Diploma In

Unimap.edu.my etika 1:: Course

Unimap.edu.my etika Health Declaration

Unimap.edu.my etika Kepentingan nilai

Unimap.edu.my etika Kepentingan nilai

1:: Course Reg Deg v3.0 ::44

Health Declaration

Graduan juga mempunyai semangat profesionalisme yang tinggi.

  • Justeru itu, kertas kerja ini cuba melihat kepentingan nilai-nilai murni dalam keusahawanan yang perlu digarap dan dicerna oleh golongan mahasiswa khususnya dalam bidang kejuruteraan sebagai nilai tambah ataupun sebagai mengisi kemahiran insaniah softskill yang perlu dihayati dan diaplikasi oleh para pelajar dalam realiti dunia pekerjaan mereka kelak.

  • Selain daripada kursus teras kejuruteraan, pelajar juga diberikan kemahiran insaniah seperti etika, pengurusan, keusahawanan, komunikasi dan kemahiran berfikir.
2022 splash.stagecoachfestival.com