Peranan guru besar - pentingnya peranan guru

Guru besar peranan Peranan GB

Guru besar peranan Peranan Guru

Kepemimpinan guru besar dalam organisasi sekolah

Guru besar peranan Peran Guru

Peran Guru dalam Pembelajaran & Pendidikan

Guru besar peranan 14 Peran

Guru besar peranan COACHING AND

Peran Guru dalam Pembelajaran & Pendidikan

Guru besar peranan PERAN

Guru besar peranan Peranan GB

Guru besar peranan pentingnya peranan

PERAN

Guru besar peranan 14 Peran

Perlu Diketahui! Tugas Besar Seorang Guru Tidak Hanya Mengajar Saja

Guru besar peranan Apakah Peranan

pentingnya peranan guru

Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut.

  • Dwyer, et al 1984 dan Blumberg dan Greenfield 1986 mendapati antara ciri-ciri utama pemimpin pengajaran yang berjaya ialah: a Mereka memberi perhatian berat kepada pelajar b Mampu mengubahsuai cara mereka apabila diperlukan.

  • Mengikut kajian Arfah 1994 ke atas 85 orang guru dan 5 orang guru besar sekolah rendah di Kedah didapati faktor-faktor motivasi yang tinggi dikalangan guru ialah kesefahaman dengan guru besar,sokongan dari guru besar,persekitaran kerja yang sihat dan hubungan baik dengan rakan sekerja.

PERANAN & TANGGUNGJAWAB GURU BESAR ~ CATATAN @ GURU BESAR

Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika.

  • K enalpasti isu-isu kunci dan perkara-perkara yang berkenaan dan bukan kepada kedudukan.

  • Sekolah Sekolah terdiri dari elemen-elemen manusia dan bukan manusia; kawasan, bangunan, alatan dan sebagainya Ibrahim Mamat 1998.
2022 splash.stagecoachfestival.com