Ekehadiran - Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

Ekehadiran Login APDM:

APDM Kehadiran Murid 2020 Online (Aplikasi eKehadiran)

Ekehadiran Apdm KPM

Ekehadiran Login APDM:

eKEHADIRAN Apdm Data Kehadiran

Ekehadiran Sistem Analisis

Ekehadiran Login APDM

eKEHADIRAN Apdm Data Kehadiran

Ekehadiran APDM KPM

Ekehadiran eKehadiran

Apdm KPM 2022, Login Masuk Kehadiran Murid Rekod Online

Ekehadiran APDM Login

Ekehadiran Login APDM

Ekehadiran Login APDM:

APDM Login 2022 (KPM)

Saranan kepada Admin sekolah supaya menukar kata laluan selepas log masuk buat pertama kali atas sebab keselamatan akaun.

  • Tambah Kelas Klik Tambah Kelas untuk menambah kelas baru dan Klik Kemaskini di hujung nama kelas baru itu.

  • Guru-guru boleh rujuk panduan baru ini.

Login APDM: Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM 2022

Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen 6.

  • Selain itu, guru kelas atau guru mata pelajaran perlu mengisi data kehadiran.

  • Pengemaskinian Maklumat Modul Pengurusan Murid Tahun 2017.
2022 splash.stagecoachfestival.com